Uudisrakentaminen

Perustukset ja runkotyöt ammattitaitoisesti 

Olem­me raken­ta­neet talo­ja aina perus­tuk­sis­ta kat­toon saak­ka jo 25 vuoden ajan, joten koke­mus­ta on ker­ty­nyt. Tar­joam­me työt tar­vit­taes­sa myös aliu­ra­koin­ti­na raken­nus­liik­keil­le ja teem­me mie­lel­läm­me yhteis­työ­tä. 

Jos tarvitset talonrakentajaa, ota meihin yhteyttä.

Soita 0503402890